Stichting Behoud Monument Dorp Oterdum
 

Nieuws

9 mei 2024
Op Hemelvaartsdag, 9 mei zullen we onze traditionele werkdag weer organiseren op de dijk.  Vanaf 10.00 uur aanwezig. Voor koffie, thee en een koekje wordt gezorgd.

18 september 2009
Officiele overdracht
In aanwezigheid van tientallen oud-inwoners van Oterdum, donateurs en andere genodigden heeft het waterschap Hunze en Aa’s op vrijdag 18 september de zorg voor het onderhoud van het monument Oterdum aan onze stichting overgedragen. Nadat het waterschap het afgelopen jaar alle grafmonumenten nog eenmalig heeft laten saneren, ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud nu bij onze stichting. Het waterschap zal door een jaarlijkse financiële bijdrage wel onze stichting blijven ondersteunen. Binnen, de voor die gelegenheid door ons uitgezette contouren van de kerk, spraken voorzitter Dik Japenga en dijkgraaf Alfred van Hall het gezelschap toe. Na het officiële gedeelte werd er onder het genot van een hapje en drankje (aangeboden door het waterschap) nog gezellig nagepraat en door de oud-Oterdummers vele herinneringen opgehaald.