Stichting Behoud Monument Dorp Oterdum
 

Het monument Oterdum
De kunstenaar M. Meesters vervaardigde als monument een hand, die een halt lijkt toe te roepen aan de oprukkende industrie en tegen het altijd weer dreigende water. In de hand het kerkje van Oterdum

De hand is geplaatst in het centrum van de voormalige kerktoren.

De huidige grafmonumenten, die rondom de kerk lagen, zijn tijdens de dijkverhoging ingemeten en verwijdert. De graven zijn op de oorspronkelijk plaats blijven liggen en na de dijkverhoging zijn de grafmonumenten, enkele meters hoger, boven de oorspronkelijke graven teruggezet. 

Het graf van ds. Johannes Toxopeus (1606 - 1666), predikant te Oterdum werd tijdens de afbraak van de kerk onder de vloer, onder het kansel, van de kerk gevonden. Het huidige grafmonument bevindt zich dan ook als enige binnen de voormalige contouren van het kerkgebouw. De oorspronkelijke grafsteen is in 2004 van hier overgebracht naar de NH Kerk te Woldendorp.
De oorspronkelijke graftekst
ANNO 1666 DEN 3 OCTOBER IS DEN GODSALIGE EN WEL GELEERDEN JOHANNES TOXOPOEUS PASTOR TOT OTERDUM SIJNES OLDERDOOMS ONGEVEER 60 EN SIJNES PREDIGAMTS 32 JAER SEER CHRISTELICK GESTORVENEN LEIT ALHIER B'GRAVENDe graven rondom de voormalige kerk. Op de onderstaande schets uit 1965 zijn de graven, zoals ze rond de kerk lagen, ingeschetst door de landmeter, dhr. Meijer van Provinciale Waterstaat. Deze schets is gebruikt om de graven na de dijkverhoging terug te kunnen plaatsen op de oorspronkelijke posities.