Over Oterdum is veel geschreven, op deze pagina een aantal gedichten en hier een aantal verhalen.

Verhalen en gedichten 

Ol  dörpje van mie

Mien Oterdum, woar bis doe bleev'm
'k Heb wins van die, ol dörp van mie
Doe bist nou vôt, ik bleef in leev'm
'k Wil die wel baide hannen geev'm
Din scheur ik die weer overend
Din ruip ik man en vrouw en kind:

Komt aal weerom en leef hier weer!
Din dut mie 't haart ja nait meer zeer,
Din was doar nait dat laand vol zaand,
Din was doar nait dij kôlle haand
Op koale diek mit olle zaark'n....
En elk kon weer zien grond bewaark'n...

Het kriebelt mie aal doag in 't bloud:
 Is dit nou mooi? Is dit nou goud?
Ik zai 't  hoast ale nacht'n  weer,
Mor 's mörns ... is Oterdum nait meer.
Het  snid  mie  doaglieks  deur de  ziel,
Dij  groothaidswoan  van  't  klain  Delfziel.

J.  Japenga