Indien u contact wilt opnemen met de stichting;

Postadres

Stichting Behoud Monument Dorp Oterdum
Schepperbuurt 14
9948 PP Termunterzijl
0596 - 602184 of 06 -30184535

email:

voorzitter             D. Japenga

secretaris             H.D. Zwarberg     

penningmeester  A. Erends