Contact

Indien u contact wilt opnemen met de stichting:


Postadres


Stichting Behoud Monument Dorp Oterdum

Schepperbuurt 14

9948 PP Termunterzijl

0596 - 602184 of 06 -30184535


email:


voorzitter J. Japenga


secretaris H.D. Zwarberg


penningmeester A. Erends