Het dorp Oterdum
( Schoolfeesten)

Op de volgende pagina's zijn van de verschillende jaren foto's te zien van de gehouden schoolfeesten.
Per 10 jaar is in de tijd een overzicht gemaakt, te beginnen in 1900