Nieuws

26 mei 2022

Op Hemelvaartsdag, 26 mei zullen we onze traditionele werkdag weer organiseren op de dijk. De werkdag kon helaas door de Covid perikelen de afgelopen 2 jaar niet doorgaan maar gezien de versoepelingen zijn we vanaf 10.00 uur aanwezig. Voor koffie, thee en een koekje wordt gezorgd.

20 november 2020

Oterdum, hoe een dorp verdween - Maand van de Groninger Geschiedenis


In deze speciale audio-videobijdrage worden oude beelden van het verdwenen dorp Oterdum gecombineerd met verhalen van oud-inwoners.

23 april 2020

Streep door traditionele Hemelvaartsactie bij monument Oterdum.

Groningen Seaports zorgt voor oplossing


16 oktober 2016

Nieuw boerderijenboek Delfzijl

De historie van boerderijen, borgen en buitenplaatsen, steenfabrieken en molens rond Delfzijl met o.a.

Kerspel Weiwerd met Weiwerd en Weiwerdermeeden.
Kerspel Heveskes met Heveskes, het gebied van de Kloosterlaan / Zomerdijk en Heveskesklooster.
Kerspel Oterdum met Oterdum, Nieuwenhuis, de Warven en het gebied van de Zomerdijk.

Meer info op: http://www.boerderijendelfzijl.nl/

14 mei 2015

Gezellig werkdag op de dijk

Het was ondanks de wat frisse omstandigheden weer een gezellig samenzijn. Het monument en de omgeving zien er weer picco bello uit voor het komende seizoen. Vooraf waren met name de liggende zerken met de hogedruk reiniger bewerkt en het resultaat hiervan is ook prima.

Kijk hier voor een impressie


31 mei 2013

Onthulling van de nieuwe "Hand"

Hier een impressie van de onthulling

Concert brengt nieuwe Hand Oterdum stapje dichterbij

24 september 2012

Op pagina van RTVNoord
Een verslag op youtube

Pronkjewailtjes Oterdum


Alex Vissering met een paar Pronkjewailtjes over Oterdum

15 mei 2012
22 mei 2012

17 mei 2012
Gezellige werkdag bij het monument
Donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag hebben een aantal donateurs samen met het bestuur van de stichting een gezellige werkdag gehouden bij het monument. Doel van de werkdag was tweeledig, alles weer netjes en onkruid vrij maken en eens gezellig bijpraten onder het genot van een kopje koffie met koek. Het was een prachtige dag en tegen 12.00 uur zag alles er weer prima uit. Tijdens de vele gesprekken werd voorgesteld om dit tot een soort van traditie te maken en af en toe eens samen te komen.
Voor een impressie van de dag klik hier voor de foto's.

16 mei 2012
Onderwijs zamelt in voor Hand Oterdum


3 april 2012

De Hand op RTV Noord

http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=108867

14 maart 2012
Geef Oterdum "de Hand"
Na veel overleg, o.a. met de erven van de kunstenaar,  is besloten dat een replica in kunststof mogelijk moet zijn. Tijdens de vele gesprekken blijkt een replica in brons, vanwege de diefstalgevoeligheid, geen optie.
Een replica in kunststof en het plaatsen op de dijk gaat ongeveer Euro 10.000,-- kosten. Daar de stichting dit hoge bedrag niet heeft zal er contact worden gezocht met een aantal sponsoren. Het eerste gesprek met de gemeente Delfzijl heeft inmiddels plaats gehad en er lopen afspraken met Groningen Seaports, waterschap Hunze & Aa's en de provincie Groningen.
Zodra we inzicht hebben in de uitkomsten van de gesprekken zal er een plan van aanpak worden gepresenteerd om nog eventuele tekorten te kunnen wegwerken. Gedacht wordt aan een publieksactie "Geef Oterdum de Hand" om het dan nog benodigde geld in te zamelen.
Mocht u ons willen helpen en wilt u een financiele bijdrage doen? Dit kan door een bedrag over te maken op rek. n
r. 1374.52.357 t.n.v. SBMDOterdum te Termunterzijl  onder vermelding van  Geef  Oterdum  de Hand

10 februari 2011
Steun voor het monument
Naar aanleiding van de berichten over de diefstal is er vanuit verschillende kanten reeds steun toegezegd om te kijken naar een oplossing voor het monument.
Het waterschap Hunze en Aa's deed dit o.a. middels een persbericht. Klik hier voor het persbericht.
Verder is er steun en hulp vanuit de gemeente Delfzijl, Groningen Seaports, Stichting Grrit Alje Toxopeus 1852 en prive personen aangeboden.
Als stichting stellen wij de steunbetuigingen en medeleven zeer op prijs en zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

9 februari 2011
Beeld van monument gestolen
Vandaag geconstateerd dat de "hand" van de sokkel is gesloopt door vermoedelijk "koperdieven". Het is natuurlijk heel erg triest dat er dwazen rondlopen zonder enig gevoel voor emotie of cultuur en deze daden uitvoeren. Het is op dit moment nog erg onduidelijk wat we moeten doen maar de eerste ideen voor een nieuw monument lopen al. Zodra we mer informatie hebben houden we u op de hoogte.
Klik hier voor de info op RTV Noord18 september 2009

Officiele overdracht
In aanwezigheid van tientallen oud-inwoners van Oterdum, donateurs en andere genodigden heeft het waterschap Hunze en Aa’s op vrijdag 18 september de zorg voor het onderhoud van het monument Oterdum aan onze stichting overgedragen. Nadat het waterschap het afgelopen jaar alle grafmonumenten nog eenmalig heeft laten saneren, ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud nu bij onze stichting. Het waterschap zal door een jaarlijkse financiële bijdrage wel onze stichting blijven ondersteunen. Binnen, de voor die gelegenheid door ons uitgezette contouren van de kerk, spraken voorzitter Dik Japenga en dijkgraaf Alfred van Hall het gezelschap toe. Na het officiële gedeelte werd er onder het genot van een hapje en drankje (aangeboden door het waterschap) nog gezellig nagepraat en door de oud-Oterdummers vele herinneringen opgehaald.

Klik hier voor een overzicht van de foto's

14 februari 2009
Bezoek Stichting Gerrit Alje Toxopeus 1852
Op zaterdag 14 februari j.l. vond er bij het monument van Oterdum een ontmoeting plaats van ons bestuur met het bestuur van de Stichting Gerrit Alje Toxopeus 1852 . Deze stichting staat open voor alle dragers van de naam Toxopeus of personen met een andere naam, maar afstammelingen van een Toxopeus. Het was hun stichting een aantal jaren geleden opgevallen dat de graven waar veel van hun voorgeslacht begraven ligt in slechte staat verkeerden. Ze waren daarom erg verheugd met de oprichting van onze stichting en hebben ter plekke de reeds weer fraai gerestaureerde graven goedkeurend bekeken. Na een gezellig samenzijn in het koffie/theehuis “Teetied” in Termunterzijl bood het bestuur van de Stichting Gerrit Alje Toxopeus 1852 als dank voor ons initiatief ons het boek “HET GESLACHT TOXOPAEUS 1576-2000” aan. Het boek met meer dan 600 pagina's met informatie over het geslacht Toxopaeus en een zo goed als compleet genealogisch overzicht vanaf 1576, geeft ook interessante informatie weer over onze streek.
Bezoek Stichting Gerrit Alje Toxopeus

13 otober 2008
Herstel van scheuren
In week 42 is er een begin gemaakt met het herstellen van scheuren en voegen van de zerken.

2 oktober 2008
Overdracht bankjes
Op 2 oktober jl. zijn de 2 bankjes officieel overgedragen door AKZO Nobel en de RABO bank. Namens de beide organisaties werden de sponsorplaatjes, onder toeziend oog van de aanvragers, J.Japenga en Z. Japenga-Dik, op de bankjes geschroefd.
vlnr. Zus Japenga, F. Musters en F. Oosterhuis
14 september 2008
Opwaarderen van de grafmonumenten
Afgelopen week is er op de dijk een begin gemaakt met het opwaarderen van de grafmonumenten. De teksten en tekens op de zerken wordt weer van een laagje zwart voorzien en worden hierdoor weer goed leesbaar. Er zijn op dit moment een 6-tal zerken gereed. Indien het weer een beetje wil meewerken kan aan het einde van de volgende week een groot deel gereed zijn.
Het werk wordt uitgevoerd door de firma Jan Kalk Natuursteen uit Stadskanaal in opdracht van Tonkes Natuursteenbedrijf Tonkes uit Veendam

Opeenvolgend, de mannen aan het werk
Mederwerker van Jan Kalk Natuursteen

Zo was het

Oude situatie

Dit wordt het


Opgewaardeerde text

7 september 2008
Expositie OTERDUM in Golden Zieltje
Op zondag 7 september wordt in het Golden Zieltje (Jachthaven Termunterzijl) een nieuwe expositie geopend. Onder de titel Sporen uit het Verleden wordt de geschiedenis van het verdwenen dorp Oterdum door foto’s, documenten en voorwerpen in beeld gebracht, d.m.v. foto’s, documenten en voorwerpen. De opening wordt verricht door de heer Alfred van Hall, dijkgraaf Hunze en Aa’s, om 16.00 u. De expositie duurt t/m 26 oktober en is – gratis – te bezoeken op zaterdag en zondag, van 14.00 – 17.00 uur.

20 mei 2008
Bankjes geplaatst

Op 20 mei zijn er 2 zitbankjes geplaatst bij de ingang van het monument. De bankjes zijn gesponsord door AKZO Nobel Delfzijl en door de Rabobank Noord - Delfzijl. De bankjes zijn geplaatst door de mannen van gemeentewerken Delfzijl en binnenkort worden er nog stenen onder de de bankjes gelegd voor natte omstandigheden. De stenen worden geleverd door het waterschap Hunze en Aa's en ze worden er in gelegd door de gemeente Delfzijl. Ook is er bij de bankjes een vuilnisbak geplaatst.


In het kader van de oprichting van de stichting zijn er een aantal nieuwsitems verschenen in diverse kranten en heeft de voorzitter een interview gegeven voor Radio Noord. Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.
Eemsbode, 14 mei 2008Eemslander, 14 mei 2008


8 mei 2008
Uitbreiding infopaneel
Vandaag is de informatiezuil van Hunze & Aa's uitgebreid met een extra paneel. Op dit nieuwe paneel staat alleen informatie over Oterdum, een luchtfoto van het dorp en o.a een mooie foto van de kerk. Tevens is op dit paneel weer het gedicht "Oterdom" van Kornelus Mulder weer opgenomen. Dit nieuwe paneel is i.o.m. de stichting, geheel door het waterschap Hunze & Aa's verzorgt.

1 mei 2008
Nieuwe folders
Vanaf 1 mei wordt er een nieuwe folder aangeboden via de postbus bij het monument. tot nu toe werd er een folder aangeboden door het waterschap Hunze & Aa's maar vanaf vandaag is deze informatievoorziening overgenomen door de stichting

Contact