Oterdum 1811 - 1832

Perceel
nummer
eigenaar
1 Oterdum dijkrecht dijk
2 Oterdum Kerk Kerk en kerkhof
3 Oterdum Kosterijen huis en erf
4 Oterdum Kosterijen tuin
5 Dijk, van Stoffer Pieters smid tuin
6 ,, ,, huis en erf
7 Meijer, Jan ? bakker huis en erf doorgehaald
9 ,, ,, tuin ,,
10 ,, ,, ,, ,,
11 Oterdum Diaconie ,,
12 Toxopeus, Jans Hindrik landbouwer ,,
13 ,, ,, huis en erf doorgehaald
14 Scheer, van der Barteld Wijbrans kleermaker tuin
15 ,, ,, huis en erf
16 Burema, Derk Ebbes timmerman tuin
17 ,, ,, huis en erf
18 Rijnsbergen, Jan Heronimus schoenmaker ,,
19 ,, ,, tuin
20 Tibooi, Jan Siebes rentenier huis en erf
21 ,, ,, tuin
22 Rijnsbergen, Jan Heronimus schoenmaker huis en erf
23 ,, ,, tuin
24 Oterdum Diaconie tuin
25 ,, ,, huis
26 Muller, Siemen Harms kastelein tuin
27 ,, ,, huis
28 Wildeboer, Remke Jans stelmaker tuin doorgehaald
28a ,, ,, huis en erf
28b ,, ,, tuin
29 ,, ,, huis en erf
30 Toxopeus, Jan Redmers landbouwer huis en erf doorgehaald
31 ,, ,, tuin
32 Niehof, Siebrand Jans landbouwer huis en erf
33 ,, ,, tuin
34 Kuipers, Albert Siewerts kastelein boomgaard
35 ,, ,, tuin
36 ,, ,, huis en erf
37 Mulder, Hendrik Jans kuiper tuin
38 ,, ,, huis en erf
39 ,, ,, tuin
40 Oterdum Diaconie huis en erf
41 Kiel (weduwe), Hendrik Geerts - ,,
42 Domeinen Rijks dijk
43 Oterdum Pastorij moeras
44 ,, ,, huis en erf
45 ,, tuin
46 ,, ,, boomgaard
47 Berrelkamp, Jan Roelofs landbouwer moeras doorgehaald
47a ,, ,, weiland ,,
47b ,, ,, moeras ,,
48 ,, ,, bouwland ,,
49 ,, ,, weiland ,,
50 ,, ,, ,, ,,