Gemaal Oterdum

Voor de gegevens over het gemaal Oterdum verwijzen we U graag naar de pagina van het Museumgemaal Cremer in Termunterzijl. 

Ieder jaar wordt er door het bestuur en de vrijwilligers een donateursdag georganiseerd. Tijdens deze donateursdag worden de donateurs op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van de stichting en de stand van zaken van het gemaal. De donateursdagen vinden plaats in en bij het gemaal en worden opgeluistert met muziek, een hapje en een drankje. Vanaf 2005 hebben de donateursdagen een thematisch karakter en de thema's hebben in principe betrekking op gemalen en waterbeheersing.

In 2006 werd als thema gekozen voor "Gemaal Oterdum" en alle donateurs kregen een verzamelwerk dokumenten aangeboden met een historisch overzicht vanaf de bouw tot en met de afbraak van het voormalige gemaal. Naar aanleiding van deze dag werd er een aantal oude (sluit)stenen uit de voormalige sluis/gemaal Oterdum aangeboden en tentoongesteld.