Begraafplaats Oterdum    

Rustplaats
van
AALTJE O. WIERENGA
geb. te
Loppersum
den 30 Dec.
1817, overl. te
Oterdum den 2
Nov. 1876 we-
duwe van
J.H. WIJNTJES
zerk van Aaltje O. Wierenga