Begraafplaats Oterdum    

wed. K. Doornbos ??
staat niet in het begraafregister vermeld