In het kader van de dijkverhoging langs de Eems lag deze kerk wel op een bijzonder ongelukkige plaats. De minister van CRM had dan ook, blijkens een brief van 17 januari 1966, weinig bezwaar tegen het afbreken er van, mits voor de waardevolle delen van de inventaris elders een passende bestemming zou worden gevonden.


De kerk van Oterdum is in 1975 afgebroken. Op deze pagina's een overzicht van de sloop, de aanloop hier naar toe en de kerk
zoals
deze er bij stond in het dorp. De informatie bestaat uit foto's, krantenberichten enz. Tevens een overzicht van de
herplaatsing van de
diverse inventarisstukken die vanwege hun historische waarde een nieuwe bestemming kregen.

Gezien de hoeveelheid materiaal is hier gekozen voor een verdeling in de tijd, de kerk in;
1975 - 1970 (binnenzijde)  1975 - 1970 (buitenzijde)

1930  (zoals het was)