Oterdum

Wie woonde waar in 1900 - 1975?

Een  deel van de informatie uit 1900 - 1975 is met toestemming overgenomen uit 
(Weiwerd, Heveskes, Oterdum, de verdwenen dorpen van de Oosterhoek, 1991, www.profiel.nl)
en aangevuld met materiaal van oud inwoners van Oterdum

In het dorp

Op Oterdumerwarven
Op Oterdumerwarven (oost)
Op Oterdumerwarven (west)

Op Nieuwenhuis

Wie woonde waar in 1811 - 1832?

De informatie uit 1811 - 1832 is overgenomen uit de zgn. OAT,
de Oorspronkelijk
Aanwijzende Tafel der grondeigenaren Sectie G, genaamd Oterdum van de gemeente Delfzijl

In het dorp

Op Oterdumerwarven

Op Nieuwenhuis