Oterdum 1811 - 1832

Perceel
nummer
eigenaar beroep woonplaats
104 Heij, van der Bonne Harms landbouwer Oterdum huis en erf
105 ,, ,, ,, tuin
106 Niehof, Siebrand Jans landbouwer Nieuwenhuis huis en erf
107 ,, ,, ,, tuin
108 Toxopeus, Pieter Jans landbouwer Nieuwenhuis idem
109 ,, ,, ,, huis en erf
110 Heij, van der Bonne Harms landbouwer Oterdum tuin
111 Toxopeus, Pieter Jans ,, Nieuwenhuis idem
112 ,, ,, ,, boomgaard
113 ,, ,, ,, tuin
114 Heij, van der Bonne Harms landbouwer Oterdum bouwland
115 ,, ,, ,, idem
116 ,, ,, ,, idem
117 ,, ,, ,, bouwland
118 ,, ,, ,, idem
119 ,, ,, ,, weiland
120 ,, ,, ,, idem
121 ,, ,, ,, idem
122 ,, ,, ,, bouwland
123 ,, ,, ,, idem
124 ,, ,, ,, weiland
125 ,, ,, ,, idem
126 ,, ,, ,, tuin
127 Niehof, Siebrand Jans landbouwer Nieuwenhuis bouwland
128 Zanten, van Remke Tjaards landbouwer Oterdum idem
129 ,, ,, ,, idem
130 ,, ,, ,, weiland
131 ,, ,, ,, bouwland
132 ,, ,, ,, idem
133 Berrelkamp, Tidde Jans landbouwer Oosterwijtwert weiland
134 ,, ,, ,, bouwland doorgehaald
135 ,, ,, ,, weiland doorgehaald
136 Zanten, van Remke Tjaards landbouwer Oterdum idem
137 ,, ,, ,, huis en erf
138 ,, ,, ,, tuin
139 ,, ,, ,, bouwland
139 bis Oterdum, Karspel - - nutsweg
140 Toxopeus, Geuke Jans landbouwer Oterdum bouwland
141 idem
142 moeras
143 tuin
144 huis en erf
145 weiland
146 idem
147 moeras
148 weiland
149 bouwland
150 Berrelkamp, Jan Roelofs landbouwer Oterdum idem doorgehaald
151 Wartum, van Remke Aisses landbouwer Termunterzijl bouwland doorgehaald
152 Toxopeus, Geuke Jans ,, Oterdum weiland
153bis of zijne erven ,, ,, idem
153 Zanten, van Remke Tjaards landbouwer Oterdum idem
154 Toxopeus, Pieter Jans ,, Nieuwenhuis idem
155 ,, ,, ,, bouwland
156 ,, ,, ,, idem
157 ,, ,, ,, idem
158 Oterdum, Pastorij van - - weiland
159 Oterdum, Kosterij van - - bouwland
160 Toxopeus, Pieter Jans landbouwer Nieuwenhuis idem
161 Zanten, van Remke Tjaards ,, Oterdum idem
162 Berrelkamp, Tidde Jans landbouwer Oosterwijtwert weiland
163 ,, ,, ,, idem
164 ,, ,, ,, bouwland
165 Toxopeus, Geuke Jans landbouwer Oterdum weiland
166 ,, ,, ,, idem
167 Berrelkamp, Roelf Jans ,, ,, idem
168 Toxopeus, Geuke Jans ,, ,, idem
169 Berrelkamp, Jan Roelofs ,, ,, idem doorgehaald
170 ,, ,, ,, idem doorgehaald
171 Toxopeus, Geuke Jans ,, ,, idem
172 ,, ,, ,, idem