Oterdum 

    
Hoofdweg n.z.  
E 91 en E 92

Afgebroken in 1971
Dubbele woning

Bewoners:
E 91

familie Haan
B. de Roos en J. de Roos-Gozen
K. Doornbos en A. Doornbos-v.d Molen
H. van Dijken en S. van Dijken-Faassen
K.Vos en T. Vos-Jager
W. Dallinga en J. Dallinga-van der Wolde
B.G. Mulder en A. Mulder-Bos

Bewoners:
E 92

J. Kruger en E. Kruger-Groenhagen
H. Telkamp en S. Telkamp-Landman
W. Dallinga en J. Dallinga-v.d. Wolde
W. Winter en T. Winter-Hollander
W. Kunst en H. Kunst-Lanting
I. Groenhagen en H. Groenhagen-Groenhagen
E91 - E92
(uit: Weiwerd, Heveskes, Oterdum, de verdwenen dorpen van de Oosterhoek, 1991, www.profiel.nl)