Oterdum 

    
Hoofdweg n.z.  
E 83

Afgebroken in 1974
Rechts het gemaal Oterdum. In het midden de machinistenwoning van het Waterschap

Bewoners: 

K. de Jong
A. Dik en M.L.F. Dik-Hartwich
H. Hanssens en M. Hanssens-Tilman
W. Breuker en H. Breuker-Stol
inwonend bij de familie Breuker, W. Stol, B. Stol en H. Stol
E83
(uit: Weiwerd, Heveskes, Oterdum, de verdwenen dorpen van de Oosterhoek, 1991, www.profiel.nl)