Oterdum 

    
'Eiland' 
E 42, E 36 en E 36-1

Afgebroken in 1968

Dubbele woning

Bewoners: Dubbele woning, zuidzijde

familie J. Lesman
O. Lesman en O. Lesman-Rendering
J. Lesman en J. Stol-Lesman

noordzijde

K. Oosterhuis en B. Oosterhuis-Bos
P. Antons en J. Antons-Sanders
J. Bosker en G. Bosker-Hansen
E 42 - E36 - E36-1
(uit: Weiwerd, Heveskes, Oterdum, de verdwenen dorpen van de Oosterhoek, 1991, www.profiel.nl)