Oterdum 

    
Hoofdweg  
E 24

Afgebroken in 1972
Schoenmakerij J. Kruger
(Op de percelen nr. 319 t/m nr. 321 stond eertijds een boerderij. Deze werd afgebroken rond 1914)

Bewoners: 

Noordzijde
K. Kiewiet en A. Kiewiet-Vos
Zuidzijde
familie F. Kugel
J. Dijksterhuis en J. Dijksterhuis-Meijer
Schoenmakerij J. Kruger en E. Kruger-Groenhagen
weduwe G.F. Smith-Kruize en J. Smith
E24
(uit: Weiwerd, Heveskes, Oterdum, de verdwenen dorpen van de Oosterhoek, 1991, www.profiel.nl)