Oterdum 

    
Hoofdweg n.z.  
E 104, E 105 en E 106

Afgebroken


Bewoners:
E 104

J. Looijer en F. Looijer-Heede
J. Zwarberg en H. Zwarberg-Looijer
W. Perdok en A. Perdok-Boven
A. Rozeveld en A.F. Rozeveld-Ohling

Bewoners:
E 105

A. Bosker en H. Bosker-Groenhagen
H. Looijer
M. Cohen en B.H. Cohen-de Boer
E. Sander en M. Sander-Visscher
familie K. Vriezema
J. de Boer en I. de Boer-Kant
L. Hekman en G.G. Hekman-Degenhart

Bewoners:
E 106

H. Bos en A. Bos-Heede
L. Kruger en E. Kruger-Bos
B. en H. Heede
J. Kruger en E. Kruger-Groenhagen
H. Barla en J. Barla-de Boer
C. Nannen en J. Nannen-Osinga
H. Mulder en A. Mulder-Bolt
E104 - E105 - E106
(uit: Weiwerd, Heveskes, Oterdum, de verdwenen dorpen van de Oosterhoek, 1991, www.profiel.nl)