Begraafplaats Oterdum    

Ter nagedach-
tenis van
IMKE AIKES
BROUWER
geb te Termunten
den 28 October
1796 overl. te
Oterdum den 18
Augustus 1877
echtgenoot van
D.P. SMITH


zerk van Imke Aikes Brouwer