Begraafplaats Oterdum    

(huidig opschrift)

Op deze  plaats bevindt zich het graf van ds. Johannes Toxopeus (1606 - 1666), predikant te Oterdum. De oorspronkelijke grafsteen is in 2004 van hier overgebracht naar de NH Kerk te Woldendorp.

Stichting G.A. Toxopeus, 1852.

(de originele tekst)

ANNO 1666 DEN 3 OCTOBER

IS DEN GODSALIGE EN WEL
GELEERDEN JOHANNES TOX
OPOEUS PASTOR TOT OTER
DUM SIJNES OLDERDOOMS
ONGEVEER 60 EN SIJNES PRE
DIGAMTS 32 JAER SEER
CHRISTELICK GESTORVEN
EN LEIT ALHIER B'GRAVEN


zerk van Ds. Johannes Toxopeus