Begraafplaats Oterdum    

Rustplaats
 van
HINDRIK
JANS PERDOK
geb. te Wagen-
borgen den 12
April 1823
overl te Oterdum
den 21 Juni 1886
eerst echtgenoot
van K. Schoonbeek
later van
G. Wolthuis

zerk van Hindrik Jans Perdok