Begraafplaats Oterdum    

Rustplaats
 van
ALBERTJE
JAN MULDER
geb den 6
Febr. 1815
overleden 30
Aug 1885
echtgenoote van
R.A. BOS

zerk van Albertje Jan Mulder