Begraafplaats Oterdum    

Rustplaats
 van
ALDERT
ROELFS BOS
geboren te
Oterdum
den 14 Maart
1844
en aldaar
overleden den
16 Aug. 1872

zerk van Aldert Roelfs Bos