Begraafplaats Oterdum    

Rustplaats van
ANTJE ETTEMA
geb te Opwierde den 20 Juli
1848 overl. te Oterdum den
 19 Juni 1885 geliefde echtgenoot
 van
H. Hagénus
en eene zorgvolle moeder
van zijne drie
kinderen

zerk van Antje Ettema