Begraafplaats Oterdum    

Rustplaats
van
LAMBERTUS
JANS FABER
Hoofdonderwijzer
te Engelbert
overleden den
14 Maart 1876
in den ouderdom
van 76 jaren
echtgenoot van
H.L. van DIJKEN
zerk van Lambertus Jans Faber