Begraafplaats Oterdum    

JAKOB
GERHARD HIERONIMUS
geboren 24 Oct 1866
overleden 24 Januari 1872
zoon van J. Eikema
predikant te dezer
plaatse
zerk van Jakob Gerhard Hieronimus Eikema