Begraafplaats Oterdum    

Rustplaats van
TJAART REMKES van ZANTEN
in leven
echtgenoot van
TRIJNTJE FREERKS
STEENHUISEN
geb te Oterdum
25 Jan. 1826
aldaar overl
8 Jan. 1888


zerk van Tjaard Remkes van Zanten