Begraafplaats Oterdum    

JOHANNES MARIUS
geb. den 14 April 1852
overl. den 26 Febr 1870
zoon van J. EIKEMA
Predik. te dezer plaatse
zerk van Johannes Marius Eikema