Begraafplaats Oterdum    

Rustplaats
van
TRIJNTJE
SMITH
geb den 7 Aug.
1814 overl. te
Oterdum den 16
April 1872
echtgenoote van
SIEGER DUIKER
welke in den
ouderdom van
63 jaren op 29 dec.
1877 te Delft is
overleden
zerk van Trijntje Smith