Begraafplaats Oterdum    

Ter
Gedachtenis aan

KLAAS LESMAN
geb te
Heveskesklooster
17 Jan. 1833
overl. te Oterdum
8 Sept. 1871

zerk van Klaas Lesman