Begraafplaats Oterdum    

Ter gedachtenis van
HARKE PIETERS TOXOPÉUS
echtgenoot van
JANTJE AIKES STEENHUIS
geb te Nienhuis 4 sept 1825
overl. te Nienhuis 18 april
1876
zerk van Harke Pieters Toxopeus