Begraafplaats Oterdum    

Anno 1721 den 9 desember 15
dezer wereld overleden
NICOLAAS JANS
op Nijenhuis, ouderling der
gemeente tot Oterdum in het
62e jaar zijns ouderdoms,
lijdt alhier begraven en
verwacht een salighe
opstandinghe in Christus
zerk van Nicolaas Jans