Begraafplaats Oterdum    

Anno 1670 den 12 Februaris is
JANTIEN JOHANNES TOXOPÉUS
de huisvrouw van REDMER TIDDES
in den Heeren gerust hares Ol
derdoms 33 jaren Verwachtend
een Vroliche Opeenstanding der
Christom Onsen Heeren. Amen
Ick wiet dat mijn Verlosser leeft
JOB JNT 19 CAPYT
zerk van Jantien Johannes Toxopeus