Begraafplaats Oterdum    

ANNO 1684 den 23 Martius is
die deuchtsaeme TRINTIEN
TIARCKX huisvrouw van die
Eersaeme Lambert Tiddes
Kerkvocht tot Oterdom Chris
telyck in den Heeren gerust
in het 78 jaer hoer ouder
dooms verwachtende een Sali
ge opstandinge in Christo
zerk van Trintien Tiarckx