Begraafplaats Oterdum
Ter gedachtenis
aan
SIJBRAND JANS
NIJHOFF

geb den 17
februarij
1768
overleden den
11 Maart
1827
zerk van Sijbrands Jans Nijhoff