Begraafplaats Oterdum    

Rustplaats
 van
ENA TJARKS
TOXOPÉUS
Wed van wijlen
R.T. van ZANTEN
geb. den 19 febr.
1793.
Te Borgsweer
en overleden
te Oterdum
den 3 Februarij
1874

zerk van Ena Tjarks Toxopeus